Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Διευκόλυνση του Εμπορίου _ Trade Facilitation

Η Διευκόλυνση του Εμπορίου αποτελεί Εθνική Στρατηγική για την απλούστευση, εναρμόνιση, αυτοματοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο.

Η ενίσχυση της διαφάνειας , η τυποποίηση και η απλούστευση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα του εμπορίου αποσκοπεί , στην περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους και χρόνου στη διεκπεραίωση των εμπορικών συναλλαγών.περισσότερα... .
   

Γενικά Θέματα

NEO !! Σας ενημερώνουμε για την εγκατάσταση των εκδόσεων SR 02.36.00 ,02,03,04,05 στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet την 19η Ιουνίου 2017
Μπορείτε να ενημερωθείτε, ανοίγοντας τον τίτλο της παρούσης, για τις δυνατότητες της νέας έκδοσης ή για τα θέματα που επιλύθηκαν με την εγκατάστασή της.

23 Ιουν 2017

Σε συνέχεια μηνυμάτων που παραλάβαμε από Γραφεία Υποστήριξης (Helpdesks) άλλων Κ-Μ για τη μη ορθή συμπλήρωση των e-ΔΕ προς εξαγωγή από ελληνικές εταιρείες και ειδικότερα όσον αφορά στην συμπλήρωση του πεδίου «Τελωνείο Παραλαβής/Εξαγωγής » στα Στοιχεία Προορισμού, με αποτέλεσμα την μη αποστολή των σχετικών μηνυμάτων στο Τελωνείο Εξαγωγής και κατ’ επέκταση την αδυναμία ολοκλήρωσης των μηνυμάτων παραλαβής στο e-ΔΕ , θα θέλαμε να επισημάνουμε την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) αριθ.684/2009 , με βάση τον οποίο:
Όταν ο Κωδικός Προορισμού είναι «Εξαγωγή-6» τότε το πεδίο «Τελωνείο Παραλαβής/Εξαγωγής» συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τον κωδικό του Τελωνείου Εξαγωγής, στο οποίο θα κατατεθεί και η Διασάφηση Εξαγωγής και όχι με το Τελωνείο Εξόδου από την Ε.Ε.
Παρακαλούνται οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες κοινοποιείται το σχετικό έγγραφο, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση και τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωση των e-ΔΕ από τις εταιρείες που πραγματοποιούν εξαγωγές προϊόντων Ε.Φ.Κ σε Τρίτες Χώρες.

26 Μαϊ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αξιολόγησης της ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων αναρτήθηκε δημοσκόπηση στην Αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης των Ελληνικών Τελωνείων.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, η οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθεί και βελτιωθεί περαιτέρω η διαδικασία της εισαγωγής.

Εφόσον υπάρχουν προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας παρακαλούμε να υποβληθούν στο email secr_icis@gsis.gr με  θέμα " ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ".

23 Μαϊ 2017

Σας γνωρίζουμε οτι αναρτήθηκε στην Πύλη υπόδειγμα υποβολής ΔΕΦΚ για προϊόντα καφέ. Μπορείτε να δείτε το σχετικό εγχειρίδιο στη διαδρομή Ηλεκτρονικές Συναλλαγές / Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης ΕΦΚ / περισσότερα /Έντυπα -Πίνακες

27 Απρ 2017
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Σε τι ποσοστό εκτιμάτε ότι έχει επιταχυνθεί/απλοποιηθεί η διαδικασία τελωνισμού μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών των διασαφήσεων εισαγωγής εγγράφων;

0-20%
21-50%
51-70%
71-100%
Προτάσεις στο email secr_icis@gsis.gr με θέμα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ