Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Διευκόλυνση του Εμπορίου _ Trade Facilitation

Η Διευκόλυνση του Εμπορίου αποτελεί Εθνική Στρατηγική για την απλούστευση, εναρμόνιση, αυτοματοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο.

Η ενίσχυση της διαφάνειας , η τυποποίηση και η απλούστευση των διαδικασιών σε όλο το φάσμα του εμπορίου αποσκοπεί , στην περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους και χρόνου στη διεκπεραίωση των εμπορικών συναλλαγών.
Για περισσότερη ενημέρωση επιλέξετε τον τίτλο.
    

Γενικά Θέματα

ΝΕΟ !! Στα πλαίσια της προώθησης και διευκόλυνσης της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών και της μείωσης χρήσης μετρητών, σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2017 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή των τελωνειακών οφειλών εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα 1.000€ από τους συναλλασσόμενους, σύμφωνα με αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Δ1180878 ΕΞ 2016 ( ΑΔΑ ΩΨΥΝΗ-ΓΝΓ/ΦΕK4088/B΄/20-12-2016) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την αρ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 1188891 ΕΞ2016/23-12-2016 ΕΔΥΟ της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών. 

Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής μόνο τον ηλεκτρονικό. Σε αντίθετη περίπτωση τα Τελωνεία δεν θα κάνουν δεκτή την πληρωμή με φυσικό τρόπο.

Όσες ΔΕΦΚ και ΕΔΕ Εισαγωγής τελούν υπό καθεστώς αναστολής πληρωμής και κατά το μήνα Δεκέμβριο έχει ήδη επιλεγεί ο φυσικός τρόπος πληρωμής των παραστατικών, αυτές θα εξοφληθούν με τον προεπιλεγμένο τρόπο.

29 Δεκ 2016

ΝΕΟ !! Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον κατά τη διαδικασία της εισαγωγής, σας ενημερώνουμε ότι από 1/1/2017 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων.

Εντός των ερχόμενων ημερών θα κοινοποιηθεί το νομικό πλαίσιο (ΑΥΟ και ΕΔΥΟ) με αναλυτικές οδηγίες σε όλα τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς.

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της εισαγωγής, οι εισαγωγείς/διασαφιστές οφείλουν να έχουν προβεί στις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές και ενέργειες.

20 Δεκ 2016

ΝΕΟ !!   Σας ενημερώνουμε ότι, από 14.12.2016 με την εγκατάσταση της v.02.30.00, κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης για :

  1. το καθεστώς 95 «Εφοδιασμοί πλοίων & αεροσκαφών» και
  2. το καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68 «Αναστολή του Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. μέχρι την 25η του επόμενου μήνα για οινοπνευματώδη προϊόντα, από Φορολογικές Αποθήκες, με προορισμό τα Δωδεκάνησα,

η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής» θα συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β «Υπόχρεος» της ΔΕΦΚ.
Επισημαίνεται επίσης ότι, με την εν λόγω αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις ΔΕΦΚ των ανωτέρω 1 & 2 περιπτώσεων.

14 Δεκ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι, στα παραστατικά Εισαγωγής και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, για τα οποία οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις πρόκειται να πληρωθούν ηλεκτρονικά από Τράπεζα του εξωτερικού, θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον συναλλασσόμενο η θέση 44 «Ειδική Μνεία» με τον κωδικό Α1111 «Πληρωμή μέσω Τραπεζών εξωτερικού» .
Η καταχώρηση της Ειδικής Μνείας είναι υποχρεωτική και η συμπλήρωσή της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συναλλασσομένου, διαφορετικά ενέχει κίνδυνος απόρριψης της ηλεκτρονικής πληρωμής από την εφαρμογή του ICISnet.

13 Δεκ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών και σύμφωνα και με υπ. αρ: ΔΕΦΚΦ Β 1141942 ΕΞ 2016 / 29-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α., αλλάζουν οι προθεσμίες λήξης των εντολών πληρωμής στην Δ.Ε.Φ.Κ. (φυσική ή ηλεκτρονική πληρωμή) στο ICIS-net για Ενεργειακά, Αλκοολούχα, Καπνικά Προϊόντα και Οχήματα από 01/12/2016 και για τον Καφέ από 01/01/2017. περισσότερα....

23 Νοε 2016
Eίσοδος

Είσοδος