Τελωνειακό ημερολόγιο

Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών του ICISnet

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης το Σαββατοκύριακο 28-29 Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι διαθέσιμες οι Τελωνειακές Εφαρμογές.
Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

Γενικά Θέματα

NEO!! Σας γνωρίζουμε οτι αναρτήθηκαν επικαιροποιημένοι οι Πίνακες:

  • Προϊόντα Καπνού
  • Ενεργειακά Προϊόντα & Ηλεκτρική Ενέργεια
  • Αλκοολούχα Ποτά

οι οποίοι περιέχουν τους κωδικούς των αντίστοιχων προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης .

Δείτε τους πίνακες στις σελίδες:
Υπηρεσίες για υπαλλήλους/Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης_ ΕΦΚ (εσωτερικό δίκτυο) |
& Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς /Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης

23 Νοε 2015

NEO!! Αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ICISnet τα αρχεία XSDs των υποσυστημάτων Διαμετακόμισης/NCTS, Εξαγωγών, Δηλωτικών, Εισαγωγών με ημερομηνία θέσης σε παραγωγική λειτουργία 1/12/2015. Όσοι οι κατασκευαστές/χρήστες λογισμικού ηλεκτρονικών συναλλαγών ICISnet, ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν εγκαίρως τα προϊόντα τους μπορούν να επισκεπτονται την αντίστοιχη σελίδα του ICISnet Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς> Messages Specifications - Προδιαγραφές Μηνυμάτων (3η καρτελλα για Μελλοντικές Εκδοσεις)

23 Νοε 2015

Σας γνωρίζουμε οτι στις 08-09-2015 εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις  SR 02.14.00, SR 02.14.01, SR 02.14.03, SR 02.15.00, SR 02.15.01, SR 02.15.02 και SR 02.15.05  των εφαρμογών του ICISnet. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν με τις εν λόγω εκδόσεις , επιλέξετε τον τίτλο.

14 Σεπ 2015

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015), η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με κωδικό ΑΔΑ: ΩΖ36Η-0Ε6.

Με την ανωτέρω ΑΥΟ καθιερώνεται από 1/11/2015 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου από το Τελωνείο και καθορίζονται τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής των υποστηρικτικών αυτών.

Επίσης καθορίζονται οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής και ο τρόπος τήρησης του αρχείου από τον εξαγωγέα/διασαφιστή και το Τελωνείο.

Η ανωτέρω ΑΥΟ θα κοινοποιηθεί εντός των ερχόμενων ημερών σε όλα τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς με αναλυτικές οδηγίες.

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της εξαγωγής, οι εξαγωγείς/διασαφιστές οφείλουν να έχουν προβεί στις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές και ενέργειες.

02 Σεπ 2015
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Πόσο συχνά επισκέπτεστε την Πύλη;

Καθημερινά
Συχνά
Σπάνια