Τελωνειακό ημερολόγιο

Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα έτους 2014

Η έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα,  αφενός μεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα αφετέρου δε, αποτελεί σημείο αναφοράς για την επαγρύπνηση των αρχών, την ενδυνάμωση της συνεργασίας τους και την διεξαγωγή αποτελεσματικότερων και στοχευμένων ελέγχων .                        περισσότερα  >>

Γενικά Θέματα

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση στην Πύλη οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο εξής κατά τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης, με αφορμή τη θέση σε παραγωγική λειτουργία, από 27/07/2015, της χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών και της απόδειξης του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές στο πλαίσιο του εν λόγω υποσυστήματος.

Δείτε τις οδηγίες στη διαδρομή
1 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές/Tranzit _ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης/Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών
&
2. Υπηρεσίες για Υπαλλήλους/Tranzit _Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης /Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών

Οι οδηγίες είναι ήδη ενσωματωμένες στα σχετικά εγχειρίδια για εξωτερικούς & εσωτερικούς χρήστες αντίστοιχα.

27 Ιουλ 2015

Στo πλαίσιo της θεσμικής μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση, για την έναρξη της πρώτης φάσης αναδιοργάνωσης.
Ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες οργανωτικές αλλαγές που επέρχονται, με βάση τη στόχευση και την επιδίωξη που εξυπηρετείται από το περιεχόμενό τους επιλέγοντας τον τίτλο της παρούσης.

23 Ιουλ 2015

Στo πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχων που έχει αναπτύξει  η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, υπάλληλοι του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά, σε συνεργασία με την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έλεγχου των δηλώσεων Π.Κ., προέβησαν σε συντηρητική δέσμευση  16 Τεθωρακισμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων με προορισμό τη Λιβύη
Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

22 Ιουλ 2015

Στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, εξέδωσε απόφαση με την οποία βελτιώνεται η υφιστάμενη διαδικασία υπαγωγής εμπορευμάτων στο τελωνειακό οικονομικό καθεστώς «τελειοποίησης προς επανεξαγωγή», με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής εμπορευμάτων, στα οποία πρόκειται να γίνουν εργασίες εντός της χώρας μας, με αναστολή καταβολής των επιβαρύνσεων, υπό την προϋπόθεση επανεξαγωγής τους.

Για περισσότερη ενημέρωση επιλέξετε τον τίτλο

22 Ιουλ 2015

Σας γνωρίζουμε οτι στην Πύλη του ICISnet και στη διαδρομή Αρχική Σελίδα / Ηλεκτρονικές Συναλλαγές / Ηλεκτρονικές Πληρωμές / περισσότερα
έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες που αφορούν τις Τελωνειακές Εισπράξεις.
Οι Επιστροφές θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται από τις Τελωνειακές Αρχές κατά τα ισχύοντα

08 Ιουλ 2015
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Πόσο συχνά επισκέπτεστε την Πύλη;

Καθημερινά
Συχνά
Σπάνια