Τελωνειακό ημερολόγιο

Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα έτους 2013

Η έκθεση πραγματεύεται τον τομέα της προσφοράς των ναρκωτικών, μέσα από την γενική κατάσταση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και από τις δραστηριότητες των διωκτικών
αρχών ανά ναρκωτική ουσία ,παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα από την μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών.
Δείτε την έκθεση και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.

Γενικά Θέματα

Στις 17/05/2015 και ώρα 22.30 στο Τελωνείο Kήπων, κλιμάκιο υπαλλήλων διενεργώντας έλεγχο σε όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας γαλλικών αρχών, που εισήλθε στο ελληνικό έδαφος από την Τουρκία, ακολουθώντας το δρομολόγιο Τουρκία – Ελλάδα - Γαλλία, εντόπισε και κατάσχεσε έντεκα (11) καραμπίνες, οι οποίες βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.
Ο οδηγός και η συνοδηγός του ως άνω οχήματος, Γάλλοι υπήκοοι συνελήφθησαν.

22 Μαϊ 2015

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση στην Πύλη οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο εξής κατά τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης, με αφορμή τη θέση σε παραγωγική λειτουργία, από 18/5/2015, της έκδοσης και θεώρησης πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L.T2LF).
Δείτε τις οδηγίες στη διαδρομή
1 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές/Tranzit _ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης/Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών
&
2. Υπηρεσίες για Υπαλλήλους/Tranzit _Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης /Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών

Οι οδηγίες για την υποβολή & διαχείριση του εν λόγω παραστατικού είναι ήδη ενσωματωμένες στα σχετικά εγχειρίδια για εξωτερικούς & εσωτερικούς χρήστες αντίστοιχα.

15 Μαϊ 2015

Σας γνωρίζουμε οτι στις 24-02-2015 εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις 02.05.00 έως και 02.09.00 των εφαρμογών του ICISnet. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν  με τις εν λόγω εκδόσεις , επιλέξετε τον τίτλο.

12 Μαρ 2015

Σας ενημερώνουμε οτι αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ICISnet, οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των προδιαγραφών μηνυμάτων για τα υποσυστήματα Ειδικών Φόρων, Δηλωτικών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης.

Σχετική σελίδα ανάρτησης των μηνυμάτων
Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς > Messages Specifications - Προδιαγραφές Μηνυμάτων
(επιλογή Υποσυστήματος - καρτέλλα τρέχουσας έκδοσης).

26 Φεβ 2015

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης της ενότητας "Στοιχεία Αποθήκης" για τις Ιδιωτικές Αποθήκες Προσωρινής Εναπόθεσης μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής των Δηλωτικών  

Ειδικότερα:
Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Αναγνωριστικό αδείας» πλέον των πεδίων «Είδος Αποθήκης», «Αναγνωριστικό Αποθήκης» και «Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης».
Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο αριθμός αδείας θα εμφανίζεται στο πεδίο «Αποθήκες Τρίτων» και θα επιλέγεται από τη σχετική κωδικολίστα.
Τα τελωνεία παρακαλούνται να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για τον αριθμό αδείας ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να επικοινωνούν με τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

26 Φεβ 2015
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Πόσο συχνά επισκέπτεστε την Πύλη;

Καθημερινά
Συχνά
Σπάνια