Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Τεχνικό πρόβλημα στα Πιστοποιητικά T2L/T2LF

Λόγω τεχνικού προβλήματος στα Πιστοποιητικά T2L/T2LF που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο εξής και μέχρι νεωτέρας, τα πιστοποιητικά θα συντάσσονται επί αντιτύπων ΕΔΕ 4

Γενικά Θέματα

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες τάσεις της αγοράς στον τομέα των αυτοκινούμενων και σταθερών συστημάτων ανίχνευσης του περιεχομένου των φορτίων, προτίθεται να οργανώσει :

Παρουσίαση –Ενημέρωση : την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του Υπουργείο Οικονομικών (οδός Καρ. Σερβίας 8, ισόγειο)

και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση παρουσίασης, διάρκειας περίπου 20 λεπτών εκάστη, αναπτύσσοντας τις προδιαγραφές, τις τεχνικές δυνατότητες των ανιχνευτικών συστημάτων και τα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή και χρήση τους.

Επιλέξετε τον τίτλο για τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

15 Σεπ 2016

ΝΕΟ!! Από 01/10/2016 οι διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες του ICISnet θα διατίθενται αυστηρά μόνο από αναβαθμισμένες υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύγχρονης τεχνολογίας πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2. Παρακαλούμε ενημερώστε έγκαιρα τους web browsers και web clients προς αποφυγή προβλημάτων σύνδεσης / επικοινωνίας ύστερα από την 1/10/2016.
περισσότερα ...

12 Σεπ 2016

 

Σας γνωρίζουμε οτι στην Πύλη του ICISnet και στην επιλογή Ηλεκτρονικές συναλλαγές δημιουργήθηκε η σελίδα Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων .

Στην εν λόγω σελίδα ο συναλλασσόμενος - επίσημος διανομέας οχημάτων , έχει πρόσβαση με τους κωδικούς taxisnet.

Προηγείται η καταχώρηση του συναλλασσόμενου με το ΑΦΜ του ως επίσημου διανομέα από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής μέσω της εφαρμογής "Διαχείριση Αξιών Εμπορευμάτων " στη λειτουργία Επίσημοι Διανομείς Οχημάτων.

29 Ιουλ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις αλλαγές που εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet στις 27-07-2016, η λειτουργικότητα των εντολών πληρωμής, τόσο στις φυσικές όσο και στις ηλεκτρονικές πληρωμές, έχει ως εξής:

  • Στην περίπτωση της άμεσης πληρωμής , η προθεσμία πληρωμής των επιβαρύνσεων είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής συν δύο εργάσιμες ημέρες. Όταν η εντολή λήξει, η κατάσταση της διασάφησης γίνεται "Υπό υπολογισμό". Στις ηλεκτρονικές πληρωμές, όταν έχει εκδοθεί ταυτότητα πληρωμής από τον συναλλασσόμενο, η κατάσταση της διασάφησης γίνεται "Υπό Υπολογισμό" μετά το ημερήσιο κλείσιμο του κεντρικού ταμείου ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Στην περίπτωση της αναστολής πληρωμής , όταν η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της αναστολής είναι Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, η εντολή πληρωμής λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και όταν η προθεσμία λήξει, η κατάσταση της διασάφησης γίνεται "Λήξη Αναστολής".

29 Ιουλ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Ε. ξεκινά μια νέα διαδικασία η οποία στοχεύει στον εντοπισμό της απάτης κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια, που διακινούνται θαλασσίως . Είναι προφανές ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό φαινομένων απάτης κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, εντός και εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα θα βελτιωθεί η πρόληψη, η έρευνα και η δίωξη πράξεων που αποτελούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

26 Ιουλ 2016
Eίσοδος

Είσοδος