Εκτύπωση Σελίδας

Authorisations - Εξουσιοδοτήσεις

Η Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εξουσιοδοτήσεων αφορά τους χρήστες των εφαρμογών του ICISnet οι οποίοι

  • Επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν έναν άλλο χρήστη του ICISnet να ενεργήσει για λογαριασμό τους
  • Επιθυμούν να αποδεχθούν μια εξουσιοδότηση η οποία τους έχει υποβληθεί από χρήστη του ICISnet

Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση δεν υποκαθιστά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις χειρόγραφη εξουσιοδότηση.

Σχετικά
Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών
Authorisations - Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικών Εξουσιοδοτήσεων
  Authorisations User's Manual