Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
UCC _ Overview - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τις τελωνειακές διοικήσεις και τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα Τελωνείων ανέπτυξε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e learning) για τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα _ UCC _Overview στην Ελληνική γλώσσα.
Το εν λόγω πρόγραμμα έχει υποστηρικτικό ρόλο στην εμβάθυνση των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακου Κώδικα με απώτερο σκοπό την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών προς όφελος και διευκόλυνση του Εμπορίου

Βρείτε οδηγίες για την πρόσβασή σας στο πρόγραμμα επιλέγοντας τον τίτλο.

 

Γενικά Θέματα

ΝΕΟ!! Σας γνωρίζουμε οτι στην Πύλη του ICISnet και στην επιλογή Ηλεκτρονικές συναλλαγές δημιουργήθηκε η σελίδα Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων .

Στην εν λόγω σελίδα ο συναλλασσόμενος - επίσημος διανομέας οχημάτων , έχει πρόσβαση με τους κωδικούς taxisnet.

Προηγείται η καταχώρηση του συναλλασσόμενου με το ΑΦΜ του ως επίσημου διανομέα από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής μέσω της εφαρμογής "Διαχείριση Αξιών Εμπορευμάτων " στη λειτουργία Επίσημοι Διανομείς Οχημάτων.

29 Ιουλ 2016

ΝΕΟ !! Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις αλλαγές που εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet στις 27-07-2016, η λειτουργικότητα των εντολών πληρωμής, τόσο στις φυσικές όσο και στις ηλεκτρονικές πληρωμές, έχει ως εξής:

  • Στην περίπτωση της άμεσης πληρωμής , η προθεσμία πληρωμής των επιβαρύνσεων είναι η ημέρα δημιουργίας της εντολής πληρωμής συν δύο εργάσιμες ημέρες. Όταν η εντολή λήξει, η κατάσταση της διασάφησης γίνεται "Υπό υπολογισμό". Στις ηλεκτρονικές πληρωμές, όταν έχει εκδοθεί ταυτότητα πληρωμής από τον συναλλασσόμενο, η κατάσταση της διασάφησης γίνεται "Υπό Υπολογισμό" μετά το ημερήσιο κλείσιμο του κεντρικού ταμείου ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Στην περίπτωση της αναστολής πληρωμής , όταν η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της αναστολής είναι Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, η εντολή πληρωμής λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και όταν η προθεσμία λήξει, η κατάσταση της διασάφησης γίνεται "Λήξη Αναστολής".

29 Ιουλ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.Ε. ξεκινά μια νέα διαδικασία η οποία στοχεύει στον εντοπισμό της απάτης κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια, που διακινούνται θαλασσίως . Είναι προφανές ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό φαινομένων απάτης κατά την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, εντός και εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα θα βελτιωθεί η πρόληψη, η έρευνα και η δίωξη πράξεων που αποτελούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

26 Ιουλ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι από 22 Ιουνίου 2016 είναι διαθέσιμη προς τους συναλλασσομένους με τα Ελληνικά Τελωνεία η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής και λήψης ταυτοτήτων ηλεκτρονικής πληρωμής διαμέσου Web Service , οι προδιαγραφές του οποίου έχουν αναρτηθεί στο portal του ICISnet. .................................................... περισσότερα

26 Ιουλ 2016

Σας γνωρίζουμε οτι εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις SR 02.22.00 έως SR 02.23.00 των εφαρμογών του ICISnet.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν με τις εν λόγω εκδόσεις , επιλέξετε τον τίτλο της παρούσης.

26 Μαϊ 2016
Eίσοδος

Είσοδος