Τελωνειακό ημερολόγιο

 
 
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας _Union Customs Code (U.C.C.)

Την 01.05.2016 τίθεται σε εφαρμογή ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) και η δέσμη των νομοθετικών διατάξεων που τον πλαισιώνουν :

  • Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός  DA – Delegated Act 2446/2015
  • Εκτελεστικός Κανονισμός IA – Implementing Act 2447/2015  και
  • Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός με τους μεταβατικούς κανόνες  (TDA  - Transitional Delegated Act ) 341/2016

Από την 1η Μαΐου 2016 παύει να ισχύει ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. 2913/92) και οι διατάξεις εφαρμογής του (Καν. 2454/93).

Για Περισσότερη ενημέρωση επιλέξετε τον τίτλο.....

Γενικά Θέματα

NEO ! Σας γνωρίζουμε οτι εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις SR 02.22.00 έως SR 02.23.00 των εφαρμογών του ICISnet.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν με τις εν λόγω εκδόσεις , επιλέξετε τον τίτλο της παρούσης.

26 Μαϊ 2016

Σας γνωρίζουμε οτι αναρτήθηκε στην Πύλη επικαιροποιημένο υπόδειγμα συμπλήρωσης ΔΕΦΚ για Οινοπαραγωγούς.
Μπορείτε να δείτε το σχετικό υπόδειγμα και στη διαδρομή Υπηρεσίες για υπαλλήλους / Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης ΕΦΚ / Έντυπα -Πίνακες/ ΕΦΚ_ Υπόδειγμα συμπλήρωσης ΔΕΦΚ για Οινοπαραγωγούς

03 Μαρ 2016

Ενημερωθείτε ανοίγοντας τα σχετικά Αρχεία με τις οδηγίες συμπλήρωσης των θέσεων 1α και 17α του ΕΔΕ , μετά την εφαρμογή των νέων κοινοτικών απαιτήσεων που επηρεάζουν το υποσύστημα των Εξαγωγών και τον τρόπο χειρισμού των διασαφήσεων εξαγωγής.

29 Φεβ 2016

Σας γνωρίζουμε οτι εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις SR 02.18.00 έως SR 02.20.00 των εφαρμογών του ICISnet.
Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν με τις εν λόγω εκδόσεις , δείτε το σχετικό Αρχείο .

18 Φεβ 2016
Eίσοδος

Είσοδος