Τελωνειακό ημερολόγιο

Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα της Εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Πληρωμών στις 06-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 έως 15.30 για τεχνικούς λόγους

Γενικά Θέματα

NEO! Σας γνωρίζουμε οτι στις 08-09-2015 εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις  SR 02.14.00, SR 02.14.01, SR 02.14.03, SR 02.15.00, SR 02.15.01, SR 02.15.02 και SR 02.15.05  των εφαρμογών του ICISnet. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν με τις εν λόγω εκδόσεις , επιλέξετε τον τίτλο.

14 Σεπ 2015

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ2015/31-7-2015 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1698/Β/14-8-2015), η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με κωδικό ΑΔΑ: ΩΖ36Η-0Ε6.

Με την ανωτέρω ΑΥΟ καθιερώνεται από 1/11/2015 η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου από το Τελωνείο και καθορίζονται τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής των υποστηρικτικών αυτών.

Επίσης καθορίζονται οι εξαιρέσεις της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής και ο τρόπος τήρησης του αρχείου από τον εξαγωγέα/διασαφιστή και το Τελωνείο.

Η ανωτέρω ΑΥΟ θα κοινοποιηθεί εντός των ερχόμενων ημερών σε όλα τα Τελωνεία και τους οικονομικούς φορείς με αναλυτικές οδηγίες.

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της εξαγωγής, οι εξαγωγείς/διασαφιστές οφείλουν να έχουν προβεί στις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές και ενέργειες.

02 Σεπ 2015

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση στην Πύλη οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο εξής κατά τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης, με αφορμή τη θέση σε παραγωγική λειτουργία, από 27/07/2015, της χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών και της απόδειξης του κοινοτικού χαρακτήρα εμπορευμάτων στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές στο πλαίσιο του εν λόγω υποσυστήματος.

Δείτε τις οδηγίες στη διαδρομή
1 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές/Tranzit _ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης/Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών
&
2. Υπηρεσίες για Υπαλλήλους/Tranzit _Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης /Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών

Οι οδηγίες είναι ήδη ενσωματωμένες στα σχετικά εγχειρίδια για εξωτερικούς & εσωτερικούς χρήστες αντίστοιχα.

27 Ιουλ 2015

Στo πλαίσιo της θεσμικής μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση, για την έναρξη της πρώτης φάσης αναδιοργάνωσης.
Ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες οργανωτικές αλλαγές που επέρχονται, με βάση τη στόχευση και την επιδίωξη που εξυπηρετείται από το περιεχόμενό τους επιλέγοντας τον τίτλο της παρούσης.

23 Ιουλ 2015

Στo πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχων που έχει αναπτύξει  η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, υπάλληλοι του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά, σε συνεργασία με την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έλεγχου των δηλώσεων Π.Κ., προέβησαν σε συντηρητική δέσμευση  16 Τεθωρακισμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων με προορισμό τη Λιβύη
Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

22 Ιουλ 2015
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Πόσο συχνά επισκέπτεστε την Πύλη;

Καθημερινά
Συχνά
Σπάνια