Τελωνειακό ημερολόγιο

 
Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα έτους 2013

Η έκθεση πραγματεύεται τον τομέα της προσφοράς των ναρκωτικών, μέσα από την γενική κατάσταση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και από τις δραστηριότητες των διωκτικών
αρχών ανά ναρκωτική ουσία ,παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα από την μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών.
Δείτε την έκθεση και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.

Γενικά Θέματα

Σας ενημερώνουμε οτι αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ICISnet, οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των προδιαγραφών μηνυμάτων για τα υποσυστήματα Ειδικών Φόρων και Δηλωτικών.

Σχετικές Σελίδες ανάρτησης των μηνυμάτων

Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς > Messages Specifications - Προδιαγραφές Μηνυμάτων > Μηνύματα> Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ.-Excise/EMCS/Version 1.18

Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς > Messages Specifications - Προδιαγραφές Μηνυμάτων > Υποσύστημα Δηλωτικών - Cargo Declaration /ΙCS> Μηνύματα/Version 0.97

26 Φεβ 2015

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης της ενότητας "Στοιχεία Αποθήκης" για τις Ιδιωτικές Αποθήκες Προσωρινής Εναπόθεσης μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής των Δηλωτικών  

Ειδικότερα:
Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Αναγνωριστικό αδείας» πλέον των πεδίων «Είδος Αποθήκης», «Αναγνωριστικό Αποθήκης» και «Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης».
Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο αριθμός αδείας θα εμφανίζεται στο πεδίο «Αποθήκες Τρίτων» και θα επιλέγεται από τη σχετική κωδικολίστα.
Τα τελωνεία παρακαλούνται να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για τον αριθμό αδείας ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να επικοινωνούν με τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

26 Φεβ 2015

Σας γνωρίζουμε οτι αναρτήθηκε η υπ αριθ. ΔΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014 Απόφαση της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3278/Β/05-12-2014) με την οποία καθιερώνονται Έλεγχοι Διαδικασίας.

Οι ως άνω έλεγχοι δεν προσμετρώνται στα ποσοστά των ελέγχων που πραγματοποιούνται, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξετε τον τίτλο της παρούσης.

13 Φεβ 2015

Στο Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπάλληλοι του Τμήματος εκ των υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων & Δίωξης, εντόπισαν και κατάσχεσαν στον χώρο των ΕΛ.ΤΑ, ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν αποξηραμένα φύλλα της ναρκωτικής ουσίας KHAT. Τα δέματα είχαν δηλωθεί με την περιγραφή: “dry leaves for Hina” και “green tea”.
Συνολικά κατασχέθηκε ποσότητα μικτού βάρους τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και δέκα (475.010) γραμμαρίων KHAT.
Επιλέξτε τον τίτλο για το σχετικό δελτίο τύπου

26 Ιαν 2015

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων Τ1/TIR με δεδομένα ασφάλειας και προστασίας είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της θέσης S18 «Κωδικός τόπου εκφόρτωσης» στην περίπτωση που η υποβολή δεν αφορά εφοδιασμούς πλοίων και Αεροσκαφών (C589).

17 Δεκ 2014
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Πόσο συχνά επισκέπτεστε την Πύλη;

Καθημερινά
Συχνά
Σπάνια