Glossary


 
Terms that begin with: 'Π'
Παράδοση εμπορευμάτων
Η διάθεση των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται.

Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο
Ενημέρωση των τελωνειακών αρχών σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές.

Πρόσωπο
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα χωρίς όμως να αποτελεί νομικό πρόσωπο.

Πρόσωπο Εγκατεστημένο στο Εσωτερικό της Χώρας
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του ή την έδρα του, αντίστοιχα, στο εσωτερικό της χώρας.

Πρώτος Τόπος Προορισμού
O τόπος της πρώτης εκφόρτωσης στο εσωτερικό της χώρας.

Print Print Page
# Faq
# Travellers