Glossary


 
Terms that begin with: 'Σ'
Συνολική άδεια
Η άδεια χρήσης περισσότερων από μία διαδικασιών εκ των αναφερόμενων στο σημείο (ενιαία άδεια) μπορεί να λάβει τη μορφή ενιαίας συνολικής άδειας, όταν εμπλέκονται περισσότερες από μία τελωνειακές διοικήσεις.

Στοιχεία αναγκαία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων
Αφενός, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εμπορική πρακτική για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και τα οποία επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να καθορίσουν τη δασμολογική τους κατάταξη και, αφετέρου, η ποσότητα των εμπορευμάτων.

Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας
Η οργάνωση που συστάθηκε με τη σύμβαση για τη δημιουργία συμβουλίου τελωνειακής συνεργασίας, η οποία συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950.

Συνήθης κατοικία
Ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών, ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί. Εν τούτοις η συνήθης κατοικία ατόμου του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλο από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο για το λόγο αυτόν υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους, που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσμών με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτόν. Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται όταν το άτομο διαμένει σε μια χώρα για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή δεν συνεπάγεται μεταφορά συνήθους κατοικίας.

Συνθήκη
Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Συνοπτική διασάφηση εισόδου
Η συνοπτική διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 36α του κώδικα και η οποία πρέπει να υποβάλλεται για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Print Print Page
# Faq
# Travellers