Glossary


 
Terms that begin with: 'Δ'
ΔΕΚΤΚ
Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα

Δελτίο ΑΤΑ
Το διεθνές τελωνειακό έγγραφο προσωρινής εισαγωγής που εκδίδεται στο πλαίσιο των συμβάσεων ΑΤΑ ή της σύμβασης της Κωσταντινούπολης.

Διασάφηση
Πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, τη βούλησή του να υπαγάγει ένα εμπόρευμα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

Διαχείριση των κινδύνων
Ο συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και η εφαρμογή κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η έκθεση σε κίνδυνο. Ο όρος αυτός καλύπτει δραστηριότητες όπως η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, η ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων, η θέσπιση και επιβολή μέτρων καθώς και η τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, βάσει των διεθνών, κοινοτικών και εθνικών πηγών και στρατηγικών.

Δικαιούχος της άδειας
Πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται μία άδεια.

Δικαιούχος του καθεστώτος
Πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έγινε η διασάφηση ή πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διασαφιστή σχετικά με τελωνειακό καθεστώς.

Print Print Page
# Faq
# Travellers