Υπόμνημα

Στην παρούσα σελίδα εμφανίζονται οι ανακοινώσεις του τρέχοντος έτους . Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε παλαιότερες ανακοινώσεις επιλέξετε:
Έτος: Παλαιότερα

Ανακοινώσεις
σελίδα από 1
Έτος:
(

08 Ιαν 2021


Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων και Λογιστικής Διαχείρισης του ICISnet
Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων και Λογιστικής Διαχείρισης του ICISnet

NEO!! Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων και Λογιστικής Διαχείρισης του ICISnet την Τρίτη 12.01.2021 από τις 14:30 έως 16:30, λόγω προγραμματισμένης εγκατάστασης νέων εκδόσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαστικά τμήματα των Τελωνείων μετά της 14:30 να μην καταχωρίσουν ούτε να επεξεργαστούν πληρωμές (φυσικές και ηλεκτρονικές) σε νόμιμους τίτλους είσπραξης (Καταλογιστικές ΥΚ και Συμπληρωματικές Χρεώσεις ΥΧ) έως την επόμενη ημέρα Τετάρτη 13.01.2021 και μέχρι την ανάρτηση νεότερης ανακοίνωσης στο PORTAL
.
Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές που τυχόν πραγματοποιηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα επεξεργαστούν αμέσως από το ICISnet, αλλά μετά από τις 16.30 της Τρίτης 12.01.2021.

σελίδα από 1
Eίσοδος

Είσοδος