Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό μας τόπο

  Μέσω της εφαρμογής για την Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων, από 1/2/2013 και μετά.

 

Οδηγίες Παρακολούθησης ΑιτήσεωνΟδηγίες Παρακολούθησης Αιτήσεων
Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο TAXISnetΔιαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet

     Ημ/νία Τελευταίας Τροποποίησης

                      11/03/2015

Όροι χρήσης

 

Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/03/2015
-----------------------------------

>> Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ο.Γ.Α., οι συντάξεις που καταβάλλει, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί επιζώντων συζύγων του άρθρου 13 του ν.3863/2010.

Για το λόγο αυτό οι επιζώντες σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη και από τον Ο.Γ.Α. δεν χρειάζεται να υποβάλουν στην Υπηρεσία Συντάξεων βεβαίωση από τον ανωτέρω φορέα, παρά μόνο συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που τους έχει ταχυδρομηθεί.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/02/2015
-----------------------------------

>> ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους, ο οποίος επήλθε μετά την 20/07/2010, πρέπει μετά την συμπλήρωση τριετίας να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπεύθυνη δήλωση αλλιώς η σύνταξη τους θα μειωθεί. 

Αναλυτική ενημέρωση στις Ανακοινώσεις.   


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/10/2014

-----------------------------------

>> Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα θα δέχεται το κοινό μετά από την 1η Νοεμβρίου 2014 μόνο κάθε Παρασκευή από 11:00 μέχρι 15:00.

Ως εκ τούτου από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται το κοινό για εξειδικευμένα θέματα Δευτέρα και Πέμπτη

                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


>>
Mε την Σύνταξη μηνός Απριλίου 2015 (κατάθεση την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2015) θα πληρωθούν:

Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 31/10/2014

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 16/07/2014

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ
πρωτόκολλα μέχρι 3/11/2014

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 17/11/2014
(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 14/07/2014


Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 17/09/2014

2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 30/09/2014

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών,  πρωτόκολλα μέχρι 20/10/2014
                                        Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι
 20/10/2014

*** Σημείωση
Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Απριλίου 2015.


>>
Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

 © 2008 General Accounting Office